Breaking
Thu. Jun 13th, 2024

moncksbrasserieฮามาสยังไม่ปล่อยพลเมืองไทยประมาณ 20 คน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน การหยุดยิงระหว่างกลุ่มฮามาสและอิสราเอลได้ช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับเหยื่อ โดยเฉพาะเหยื่อที่ขณะนี้ยังคงถูกจับเป็นตัวประกันโดยกลุ่มฮามาส เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ตัวประกัน 12 คนได้รับการปล่อยตัวจากประเทศไทย แต่ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ยังมีคนไทยที่ยังถูกควบคุมตัวอยู่ประมาณ 20 คน

กลุ่มติดอาวุธฮามาสยังคงควบคุมตัวชาวไทย 20 คน ภายหลังมีรายงานว่าอีก 12 คนถูกปล่อยตัวเมื่อวันศุกร์ (24/11) กระทรวงไทยแจ้งเรื่องนี้เมื่อวันเสาร์ (25/11) ภายหลังข้อตกลงหยุดยิงสี่วันระหว่างกลุ่มฮามาสและอิสราเอล

ความหวังของกระทรวงไทยเกี่ยวกับตัวประกันพลเมืองที่เหลืออยู่

“ขณะนี้มีคนไทยประมาณ 20 คนยังคงถูกจับเป็นตัวประกัน” กระทรวงไทยระบุ ตัวประกันที่ถูกปล่อยตัวจะกลับบ้านหลังจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลา 48 ชั่วโมง

“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวประกันที่เหลือจะได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมและได้รับการปล่อยตัวอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด” กระทรวงฯ กล่าวเสริม

กระทรวงไทยกล่าวขอบคุณรัฐบาลอียิปต์ อิหร่าน อิสราเอล มาเลเซีย กาตาร์ และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ตลอดจนฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความพยายามอันยิ่งใหญ่ที่นำไปสู่การปล่อยตัว

ชาวไทยกลายเป็นผู้อพยพที่ทำงานด้านการเกษตรมากที่สุดในอิสราเอล

ตามรายงานก่อนหน้านี้ กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกัน 24 คนเมื่อวันศุกร์ (24/10) ในจำนวนดังกล่าว 13 คนเป็นพลเมืองอิสราเอล 10 คนเป็นพลเมืองไทย และ 1 คนเป็นพลเมืองฟิลิปปินส์

จากข้อมูลล่าสุด กระทรวงการต่างประเทศของไทย หรือที่รู้จักในชื่อ ปานปรี บาฮิดธานุการา ยังยินดีกับการปล่อยตัวประกันชาวไทยอีก 2 คนเพิ่มเติมที่กลุ่มฮามาสควบคุมตัวในฉนวนกาซา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน จึงสามารถปล่อยตัวคนไทยได้ทั้งหมด 12 คน

เป็นที่ทราบกันว่าคนไทยประมาณ 30,000 คนทำงานในอิสราเอล ประเทศไทยเองเป็นประเทศต้นทางของผู้อพยพจำนวนมากที่สุดในอิสราเอล ส่วนใหญ่ทำงานในภาคเกษตรกรรมก่อนสงครามอิสราเอล-ฮามาส นอกจากนี้ ยังมีผู้ถูกส่งตัวกลับประเทศแล้วเกือบ 9,000 คนตามข้อมูลของรัฐบาล

By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *