Breaking
Thu. Jun 13th, 2024

ปล่อยตัวประกันไทย 12 คนโดยข้อตกลงแยกกับกลุ่มฮามาส

moncksbrasserie.com - ปล่อยตัวประกันไทย 12 คนโดยข้อตกลงแยกกับกลุ่มฮามาส. เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม การโจมตีของกลุ่มฮามาสต่ออิสราเอลถึงจุดสูงสุด สร้างความตกตะลึงต่อประชาคมระหว่างประเทศ ในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมต่อเนื่องนี้ ผู้คนราว 240 คน รวมทั้งชาวไทย 25 คน กลายเป็นตัวประกันของกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์…

Read More