Breaking
Thu. Jun 13th, 2024

ในหลวง-ราชินี พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ หลวงพ่อพัฒน์

moncksbrasserie.com - ในหลวง-ราชินี พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ หลวงพ่อพัฒน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพ หลวงพ่อพัฒน์ และ พระราชทานพวงมาลา วางหน้าหีบศพ ณ ศาลา 100 ปี วัดห้วยด้วน เพจเฟซบุ๊ก วัดธารทหาร-หลวงพ่อพัฒน์…

Read More